Meet the Team

Dr. Avinash Chekuru

President

Dr.Hussein H. Jinah

Vice President

Balasubramanian Ramasamy

Treasurer

Himanshu Patel

Secretary

Board (Vorstand)

Executive Board (Beirat)

Siddhant Pethe

Executive Vice President

Kishore Patil

Joint Treasurer

Event management

Naresh Kumar Surepally

Event Management Head

Deeksha Makholiya

Prashant Joshi

Lavakumar Navilipuri

Secretariat

Chetan Munegowda

Ankita Jha

Shivangi Singh

Apurv Mandviwala

Cultural Team

Dr. Prashanth Kumar Kandalla

Cultural Secretary

Sneha P Shastry

Deputy Cultural Secretary

Anurag Nandagiri

Dishant Sangani

Ansh Rupani

Krishna Gupta

Student Advisory Council

Krishna Gupta

Speaker

Deeksha Makholiya

Deputy speaker

Prateek Bhatnagar

Adityaraj Talatiya

Akhil Sai Naidu

Anil Reddy Maramreddy

Abhishek Nag

Ansh Rupani

Apurv Deepak Kulkarni

Himanshu Bharadwaj

Lavakumar Navilipuri

Maudood Ahmed

Prashant Joshi

Pruthvi Raj

Sanket Seetaram Patil

D. Mohm. Siddique Akbar

Public Relations

Dr. Lahiri Kanth Nanduri

Head (Public Relations)

IT Team

Krishna Gupta

Siddhant Pethe

Sanket Zarkar

Himanshu Patel

Amal Nair

Apurv Kulkarni

Pramoda Vishnumurthy

Follow Us @

  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn

© 2020 Indian Association Dresden e.V.